Krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce

přeje za všechny zaměstnance Autosu, spol. s r.o., Kunštát

Božetěch Oujezdský

Vánoce 2019